Hem Om Chamonix Fakta om köpprocessen Kontakta oss

Att köpa fastighet i Chamonix.

Är inte speciellt komplicerat, även om köpprocessen skiljer sig en del från den svenska. Det är främst fyra saker som skiljer den franska bostadsmarknaden från den svenska, och som faktiskt gör köpet både tryggare och sundare:

• Budgivning uppåt är inte tillåtet enligt fransk lag och att pruta är inte speciellt vanligt eller brukligt. Satta priser är oftast de som gäller.

• Köp/säljprocessen har en lagstadgad yrkeskår som inte finns i Sverige: Notarien. Minst en Notarie ska utses. Men oftast så utser både köpare och säljare varsin Notarie som bevakar respektive intressen. Notarien är en garant för att man inte köper ”grisen i säcken”.

• Köpprocessen delas in i tre steg:
1) Preliminärt köpeavtal tecknas och handpenning (5-10 %) betalas till Notarien.
2) Notarien undersöker och kontrollerar dokumentationen om fastigheten.
3) Ett slutligt avtal undertecknas och köparen får tillträde till bostaden.


• En ångervecka gäller, eller som det kallas ”cooling-off-week”, från att preliminärt köpeavtal tecknats. Under de här 7 dagarna har köparen möjlighet att ångra sig och backa ur köpet.

Så här kan man generellt sammanfatta hur det fungerar att köpa en bostad i Frankrike. Sedan finns det mindre variationer om bostaden är nyproducerad eller inte.

Vad kostar själva köpprocessen? Notarie- och mäklarkostnaderna i Frankrike är fixerade och varierar mellan 2 - 7,5 % beroende på om bostaden är ny eller begagnad och hur stor köpeskillingen är.

Vår roll som ert svenska stöd i köpprocessen fördyrar inte affären. Vi erhåller en del av Antoines ersättning, vilken som sagt är lagstadgad.